Privat

Bolaget

Firma:
Organisationsnummer:
Adress:
Postnr/ort:
Telefon:
E-post:
Telefax:
Svenska Finans och Försäkringsteamet AB
556367-9942
Drottninggatan 13
252 21 Helsingborg
042-453 15 00
info@svenskafinans.se
042-453 15 09
Svenska Finans är registrerat hos Bolagsverket och skall bedriva försäkringsförmedling samt investeringsrådgivning och därmed förenlig verksamhet. Information om registreringen kan fås enligt nedan:
Post:
E-post:
Telefon:
Webbplats:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
bolagsverket@bolagsverket.se
060-18 40 00
www.bolagsverket.se