Privat

Du är unik och Din situation är unik!

Vi har därför inga färdiga svar på hur vi på Svenska Finans kan hjälpa dig med att förvalta och placera ditt kapital. Det är heller ingenting vi löser över ett telefonsamtal. Vår styrka som försäkringsförmedlare ger dig som kund ekonomisk trygghet. Vår kunskap är ständigt uppdaterad för att kunna möta och hantera ekonomiskt korrekta lösningar. Vi samarbetar med marknadens bästa aktörer och väljer det som är bäst för dig som kund.

När vi personligen träffas går vi tillsammans igenom din ekonomiska ställning och gör en behovsanalys. Hur sparar du i dag och varför? Vad vill du nå med ditt sparande? Rådgivningen är kostnadsfri och analysen ligger till grund för att vi ska kunna hjälpa dig att nå bästa möjliga avkastning på ditt kapital.

Vi finns tillgängliga för dig som kund och vi ser tillsammans över din ekonomiska situation så att du fortsätter vara nöjd kund hos oss på Svenska Finans.

Vår målsättning är att erbjuda optimala helhetslösningar. För att kunna göra detta och säkerställa vårt oberoende har vi valt att registrera Svenska Finans som fond & försäkringsmäklare hos Finansinspektionen*

Vår verksamhet är reglerad i lag och förordning vilket självklart är en säkerhet för dig som kund. Oavsett vilka lösningar vi kommer fram till, så har du alltid en enda kontaktperson hos oss - din personliga rådgivare!

*Finansinspektionen är den myndighet som övervakar företag på finansmarknaden. Deras uppgift är att skapa stabilitet och effektivitet samt verkar för ett konsumentskydd.